• ขอนแก่น

ครัวไซ่ง่อน

บริการ: อาหารไทย เวียดนาม เจ้าเก่าเมืองมุกดาหาร

ที่ตั้ง: อ.เมือง

โทร.042-632303